21.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА РИЛА

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Дневен ред за 22.10.2015 г.

 

На 22.10.2015 г. от 16:00 ч. Общинска избирателна комисия, община Рила област Кюстендил ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1

 

При следния дневен ред

1.Регистрация на застъпници на кандидатски листи за общински съветници и кметове, регистрирани от ПП „Нова Алтернатива“.

 

14.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА РИЛА

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

 

На основание чл. 234 от ИК и в изпълнение на Решение №1549-МИ/27.08.2015 г., ОИК обявява, че със заповед №РД-01-04-306/12.09.2015 г. на Кмета на Община Рила е определена избирателна секция №103800002, находяща се в град Рила, пл. ''Възраждане'' №1 – ''Клуб на хората с уврежания'' за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Предприети са необходимите марки за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването и изграждане на временна дървена рампа, позволяваща достъп на гражданите до избирателната секция. Заявки за помощ и осигуряване на МПС от Община Рила в изборния ден се приемат от секретаря на общината на телефон: 07054/88-16 от 09:00 часа до 17:00 часа от 19 - 25.10.2015 г. включително. В изборния ден заявки се приемат от 06:00 часа до 18:30 часа.

 

13.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА РИЛА

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Дневен ред за 14.10.2015 г.

 

На 14.10.2015 г. от 13:00 ч. Общинска избирателна комисия, община Рила област Кюстендил ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1

 

При следния дневен ред

 

1. Разпределение на отговорностите на ОИК по секционни избирателни комисии на територията на Община Рила

 

 

09.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ НА 25.10.2015 г.

 

ОИК община Рила обявява ,че крайният срок за регистрация на застъпници на кандидатските листи за кметове и общински съветници в изборите на 25.10.2015г.е до 23.10.2015г., включително. Заявленията за регистрация на застъпниците на кандидатските листи се приемат от комисията всеки календарен ден от 09.00 часа до 17.00 часа ,а на 23.09.2015г. до 18.00 часа.

 

 

 

09.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ИЗБОРИТЕ НА 25.10.2015 г.

ОИК община Рила обявява, че на 24.10.2015 г. партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за кметове и общински съветници в изборите на 25.10.2015г. могат да подават предложения за регистрация на заместващи застъпници на кандидатските листи.

 

 

09.10.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В ОИК НА СПИСЪЦИ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА 25.10.2015 г.

ОИК община Рила обявява,че крайният срок за представяне в ОИК на списък на упълномощените представители на партии, коалиции и местни коалиции в изборите за кметове и общински съветници на 25.10.2015г. е до 24.10.2015г., включително. Списъците се приемат от комисията всеки календарен ден от 09.00 часа до 17.00 часа. Списъкът се предава на хартиен и технически носител в електронен вид и съдържа имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да представляват партията, коалицията и местната коалиция в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Общият брой на упълномощените представители на партиите, коалициите и местните коалиции е не повече от 8 броя тоест броя на избирателните секции в Община Рила. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 

08.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА РИЛА

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

На 09.10.2015 г. от 13:00 ч. Общинска избирателна комисия, община Рила област Кюстендил ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1

 

При следния дневен ред:

 

 1. Промяна в съставa на СИК за село Пастра, Община Рила за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 г.

 2. Назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия в Община Рила в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25.10.2015 г.

 

25.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА РИЛА

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Дневен ред за 28.09.2015 г.

 

На 28.09.2015 г. от 13:00 ч. Общинска избирателна комисия, община Рила област Кюстендил ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1

 

При следния дневен ред

 

1.Назначаване на секционни избирателни комисии в община Рила за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове, и за национален референдум на 25.10.2015 г. включително и резервни членове в 7 избирателни секции:

 

№103800001 – първа избирателна секция, находяща се в гр. Рила на

ул. Септемврийска №4 (в сградата на ОДЗ „Д-р Тодора Миладинова);

№1000003 – трета избирателна секция, находяща се в гр. Рила,

ул. „Васил Демире3800002 – втора избирателна секция, находяща се в гр. Рила,

пл. „Възраждане“ №1 (Клуб на хората с увреждания);

№1038вски“ №2 (в сградата на културния дом);

№103800004 – четвърта избирателна секция, находяща се в населено място Рилски Манастир (в сградта на природен парк Рилски Манастир);

№103800005 – пета избирателна секция, находяща се в с. Смочево,

ул. „Инж. Сотиров“ №64 (в клуба в сградата на кметството)

№103800006 – шеста избирателна секция, находяща се в с. Пастра

(в сградата на народно читалище Св. Иван Рилски)

№103800007 – седма избирателна секция, находяща се в с. Падала

(в сградата на кметството)

 

 

 

 

 

 

22.09.2015

На 23.09.2015 г. от 14:00 ч. В заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1.

                                                                             ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
                                                                                           ОБЩИНА РИЛА
                                                                                       ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

                                                                                              СЪОБЩЕНИЕ

 

На 23.09.2015 г. от 14:00 ч. В заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1. ОИК, Община Рила ще проведе жребии за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидатски листи за кметове и общински съветници в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 


На 23.09.2015 г. от 15:00 ч. В заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1. ОИК, Община Рила ще проведе жребии за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидатски листи за кметове и общински съветници за участието им в диспутите в регионалните центрове на БНТ и БНР.

 

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представителите на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове в изборите на 25.10.2015 г. и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Председател:
Елена Бозовайска


Секретар:
Райна Найденова

21.09.2015

На 22.09.2015 г. от 13:00 ч. Общинска избирателна комисия, община Рила област Кюстендил ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА РИЛА

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

На 22.09.2015 г. от 13:00 ч. Общинска избирателна комисия, община Рила област Кюстендил ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1

 

При следния дневен ред :

 

   1. Регистрация на Драгомира Ботьова Джикова за кандидат за Кмет на Кметсво село Смочево, община Рила, издигната от МК „ Бъдеще за Рила – ВМРО и БДЦ „ в изборите на 25.10.2015 г. ;

   2. Регистрация на Стефан Димитров Пешев за кандидат за Кмет на Община Рила издигнат от МК „ Бъдеще за Рила – ВМРО и БДЦ „в изборите на 25.10.2015 г. ;

   3. Регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници, в Община Рила, издигната от МК „ Бъдеще за Рила – ВМРО и БДЦ „в изборите на 25.10.2015 г. ;

   4. Регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници, в Община Рила, издигната от ПП „ ГЕРБ “в изборите на 25.10.2015 г. ;

   5. Регистрация на Георги Давидков Кабзималски за кандидат за Кмет на Община Рила, издигнат от ПП „ ГЕРБ “в изборите на 25.10.2015 г. ;

   6. Регистрация на кандидатска листа на кандидати за Кметове на Кметства село Смочево и село Пастра, издигната от ПП „ ГЕРБ “в изборите на 25.10.2015 г. ;

   7. Регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници, в Община Рила, издигната от ПП „ НОВА АЛТЕРНАТИВА “ в изборите на 25.10.2015 г. ;

   8. Регистрация на Сотир Ангелов Попангелов за кандидат за Кмет на Община Рила, издигнат от ПП „ АБВ ( АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ )в изборите на 25.10.2015 г. ;

   9. Регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници, в Община Рила, издигната ПП „ АБВ ( АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ )в изборите на 25.10.2015 г. ;

   10. Регистрация на Христо Тодоров Димитров за кандидат за Кмет на Кметство, в село Пастра, издигнат от ПП „ АБВ ( АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ )в изборите на 25.10.2015 г. ;

   11. Регистрация на Владимир Георгиев Владимиров за кандидат за Кмет на Община Рила, издигнат от ПП „ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ в изборите на 25.10.2015 г. ;

   12. Регистрация на кандидатска листа на кандидати за общински съветници, в Община Рила, издигната от ПП „ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ в изборите на 25.10.2015 г.

 

17.09.2015

начален и краен срок за регистрация на кандидатски листи за кметове и общински съветници в изборите на 25.10.2015г.

ОИК община Рила обявява ,че срокът за регистрация на кандидатските листи за кметове и общински съветници в изборите на 25.10.2015г. ,е от 15.09.2015г. до 22.09.2015г. включително.Предложенията за регистрация на кандидатските листи се приемат от комисията всеки календарен ден от 09.00 часа до 17.00 часа ,а на 22.09.2015г. до 18.00 часа.

16.09.2015

Заседание на ОИК Рила на 17.09.2015г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА РИЛА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ СЪОБЩЕНИЕ Дневен ред за 17.09.2015 г. На 17.09.2015 г. от 12:00 ч. Общинска избирателна комисия, община Рила област Кюстендил ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1 При следния дневен ред 1.Регистрация на Любомир Стефанов Димитров ЕГН............за кандидат за кмет на община Рила в изборите на 25.10.2015г.,издигнат от ПП „Нова Алтернатива“ .
12.09.2015

Заседание на ОИК на 14.09.2015 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА РИЛА

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Дневен ред за 14.09.2015 г.

 

На 14.09.2015 г. от 13:00 ч. Общинска избирателна комисия, община Рила област Кюстендил ще проведе заседание в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Рила, пл. „Възраждане“ №1

 

При следния дневен ред

 

1.Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

 

2. Регистраци на партия „Нова алтернатива“ за участие в изборите за кмет на община Рила на 25.10.2015 г.

 

3. Регистраци на партия „Нова алтернатива“ за участие в изборите за кмет на кметство с. Пастра и кмет на кметство с. Смочево на 25.10.2015 г.

 

4. Регистраци на партия „Нова алтернатива“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г.

 

5. Регистрация на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници на 25.10.2015 г.

09.09.2015

Заседание на ОИК Рила

На 10.09.2015г. от 13.00часа в Заседателната зала на община Рира ,находяща се на в сградата на общ.Рила , пл. ''Възраждане'' №1 ,ще се проведе заседание на ОИК-Рила , при следния дневен ред:

1.Определяне и обявяване на номерата на изборните райони за изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. на територията на общ. Рила.

2.Определяне броя на членовете на СИК на територията на общ. Рила.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 96 / 27.10.2015

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК, Община Рила, за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“, пликовете съдържащи избирателните списъци, декларациите и удостоверенията, списъка на заличените лица, списъка за допълнително вписване на придружителите за извършване на проверка.

 • № 95 / 27.10.2015

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 • № 94 / 27.10.2015

  относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения