Заседания

Заседание от дата 25.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 24.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 23.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 22.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 21.10.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 21.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 19.10.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 17.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 15.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 13.10.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 13.10.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 09.10.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 05.10.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 01.10.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 30.09.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 28.09.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 26.09.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 24.09.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 24.09.2015 от 10:00 часа.

Заседание от дата 22.09.2015 от 14:00 часа.

Календар

Решения

  • № 96 / 27.10.2015

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК, Община Рила, за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“, пликовете съдържащи избирателните списъци, декларациите и удостоверенията, списъка на заличените лица, списъка за допълнително вписване на придружителите за извършване на проверка.

  • № 95 / 27.10.2015

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

  • № 94 / 27.10.2015

    относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

всички решения