Общинска избирателна комисия Рила


РЕШЕНИЕ
№ 45
Рила, 11.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на предпечатен образец на протокол на ОИК за избиране на общински съветници в Община Рила в изборите на 27.10.2019г.

В ОИК, Община Рила е постъпило писмо с изх. № МИ -15-740/1/08.10.2019г. на ЦИК, входирано под № 50/10.10.2019г. във Входящия регистър на ОИК, с което в изпълнение на Решение № 993-МИ/07.09.2019г. на ЦИК, е указано, че в най – кратък срок следва  да бъдат одобрени предпечатните образци на протоколите по видове избори в общината.

 

В ОИК, Община Рила е получен предпечатен образец на протокол на ОИК за  избиране на общински съветници в Община Рила в изборите  на 27.10.2019г.

 

Водима от горното и в изпълнение на т. 6 от Решение № 993- МИ/07.09.2019г. на ЦИК, ОИК община Рила

 

РЕШИ:

 

Одобрява предпечатен образец на протокол на ОИК за  избиране на общински съветници в Община Рила в изборите  на 27.10.2019г. (Приложение № 91-МИ).

 

Настоящето Решение да се публикува на интернет страницата на ОИК, Община Рила и се обяви на общодостъпното място – информационното табло на комисията.

На основание чл. 88, ал. 1 от ИК, настоящето Решение подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Елена Райчова Бозовайска

Секретар: Добрина Боянова Божкова-Лопар

* Публикувано на 11.10.2019 в 13:38 часа

Календар

Решения

  • № 57 / 30.10.2019

    относно: Определяне на трима членове на ОИК, Община Рила от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица на ТЗ на Главна дирекция „ГРАО“.

  • № 56 / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

  • № 55 / 27.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения