Общинска избирателна комисия Рила


РЕШЕНИЕ
№ 56
Рила, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


Брой мандати за общински съветници

единадесет 11
с думи с цифри


Днес, 28.10.2019 г., в 08:37 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е сто и три 103 гласове.
(с думи) (с цифри)

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

Имена на общински съветници БРОЙ ГЛАСОВЕ
с думи с цифри
………………………………………… …………… ……………
………………………………………… …………… ……………
………………………………………… …………… ……………

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:
единадесет 11
(с думи) (с цифри)

IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

№ в бюле-тината
Наименование на партията, коалицията или местната коалиция
БРОЙ МАНДАТИ
с думи с цифри
1. ПП ГЕРБ пет 5
2. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ два 2
3. ДЕМОКРАТИЧНА „БЪЛГАРИЯ“ - ОБЕДИНЕНИЕ (Да България, ДСБ, Зелено движение) три 3
4. Местна коалиция ДБГ (ВМРО - БНД, СДС, НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ", "НИКОЛА ПЕТКОВ") един 1

V. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

№ в бюле-тина-та Наименование на партията, коалицията или местната коалиция № в под-режда-нето Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата № на спи-сък Брой
предпо-читания
43 ПП ГЕРБ 1. Светлин Николов Николов А 71
2. Костадин Георгиев Михайлов А 65
3. Иван Николаев Станков А 47
4. Димитър Йорданов Гоцев А 45
5. Цветана Славчова Шушкова Б 22
6. Цветелина Димитрова Масленкова Б 10
7. Спаска Николова Спасова Б 15
8. Александра Василева Стефанова Б 11
9. Георги Антонов Лазаров Б 11
10. Надя Костадинова Каралийска -Василева Б 4
51 ВОЛЯ 1. Атанас Генчев Мешев А 11
56 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1. Владимир Георгиев Владимиров А 85
2. Николай Димитров Чифлигаров А 42
3. Атанас Иванов Влахов А 14
4. Лозена Димитрова Симеонова Б 11
5. Димитър Петров Иванов Б 1
6. Ивайло Радоев Бозовайски Б 12
7. Ефтерпия Василиева Мичкова Б 6
8. Донка Кирилова Таранджийска Б 5
66 ДЕМОКРАТИЧНА „БЪЛГАРИЯ“ - ОБЕДИНЕНИЕ (Да България, ДСБ, Зелено движение) 1. Мария Иванова Жлябинкова А 98
2. Стоян Николов Туповичарски А 61
3. Таня Иванова Булянска А 38
4. Венета Серафимова Николова А 22
5. Йорданка Стоименова Лазарова Б 8
6. Тодорка Стоименова Тренева Б 17
7. Станко Денчев Клинчев Б 11
8. Елка Богомилова Маринова Б 6
9. Росица Иванова Данаилова Б 19
10. Атанаска Николова Давидкова Б 7
67 Местна коалиция ДБГ (ВМРО - БНД, СДС, НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ", "НИКОЛА ПЕТКОВ") 1. Теодора Христова Симеонова А 32
2. Боримира Радославова Атанасова А 26
3. Костадин Божидаров Ингилизов А 18
4. Йордан Цветанов Котев А 14
5. Павел Георгиев Василев Б 9
6. Кирил Викторов Величков Б 5
7. Сотир Ангелов Попангелов Б 6
8. Филка Стоянова Йорданова Б 6
9. Саша Валентинова Влахова Б 9
10. Янко Симеонов Димитров Б 5
11. Венцислав Петров Жилков Б 3

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници Партия/коалиция/местна коалиция/независим ЕГН/ЛН
1. Владимир Георгиев Владимиров БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
2. Димитър Йорданов Гоцев ПП ГЕРБ
3. Иван Николаев Станков ПП ГЕРБ
4. Костадин Георгиев Михайлов ПП ГЕРБ
5. Мария Иванова Жлябинкова ДЕМОКРАТИЧНА „БЪЛГАРИЯ“ - ОБЕДИНЕНИЕ (Да България, ДСБ, Зелено движение)
6. Николай Димитров Чифлигаров БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
7. Светлин Николов Николов ПП ГЕРБ
8. Стоян Николов Туповичарски ДЕМОКРАТИЧНА „БЪЛГАРИЯ“ - ОБЕДИНЕНИЕ (Да България, ДСБ, Зелено движение)
9. Таня Иванова Булянска ДЕМОКРАТИЧНА „БЪЛГАРИЯ“ - ОБЕДИНЕНИЕ (Да България, ДСБ, Зелено движение)
10. Теодора Христова Симеонова Местна коалиция ДБГ (ВМРО - БНД, СДС, НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ", "НИКОЛА ПЕТКОВ")
11. Цветана Славчова Шушкова ПП ГЕРБ

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................... ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................
СЕКРЕТАР: .....................................
ЧЛЕНОВЕ:
1.................................... 11. ........................................... 21. .....................................
2..................................... 12. ........................................... 22. .....................................
3..................................... 13. ............................................ 23. .....................................
4...................................... 14. ............................................ 24. .....................................
5....................................... 15. ............................................ 25. .....................................
6.................................... 16. ............................................ 26. .....................................
7..................................... 17. ........................................... 27. .....................................
8..................................... 18. ............................................ 28. ....................................
9...................................... 19. ............................................ 29. .....................................
10....................................... 20. ............................................ ...........................................

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.
Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.
Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.
Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.
Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.
Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.
Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.
Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.
Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).
Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.
Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.
Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Председател: Елена Райчова Бозовайска

Секретар: Добрина Боянова Божкова-Лопар

* Публикувано на 28.10.2019 в 09:52 часа

Календар

Решения

  • № 57 / 30.10.2019

    относно: Определяне на трима членове на ОИК, Община Рила от различни партии и/или коалиции за предаване на избирателните списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица на ТЗ на Главна дирекция „ГРАО“.

  • № 56 / 28.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

  • № 55 / 27.10.2019

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

всички решения